Dr. Süleyman Çam Photography

11 March 2011 14 MART TIP HAFTASI FOTOĞRAF YARIŞMASI RENKLİ KATGORİSİ BİRİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Awards

DR.SÜLEYMAN ÇAM PHOTOGRAPHY - AWARDS

2011: Birincilik ve Üçüncülük Ödülü: 14 Mart Tıp Haftası Fotoğraf yarışması Renkli Kategorisi