Dr. Süleyman Çam Photography

11 June 2011 14 MART TIP HAFTASI FOTOĞRAF YARIŞMASI SİYAH BEYAZ KATEGORİSİ BİRİNCİLİK VE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Awards

DR.SÜLEYMAN ÇAM PHOTOGRAPHY - AWARDS

2011: Birincilik ve İkincilik Ödülü: 14 Mart Tıp Haftası Fotoğraf yarışması Siyah Beyaz Kategorisi