Dr. Süleyman Çam Photography

11 March 2010 30.FIAP SİYAH BEYAZ BİENALİ İÇİN TÜRKİYE’ Yİ TEMSİL EDECEK 10 FOTOĞRAF ARASINA SEÇİLME BAŞARISI Awards

DR.SÜLEYMAN ÇAM PHOTOGRAPHY - AWARDS

2010: 30. FIAP 2010 Siyah Beyaz Bienali için Türkiyeyi temsil edecek ilk 10 fotoğraf arasına seçilme başarısı.