Dr. Süleyman Çam Photography

15 March 2009 İSTANBUL TABİP ODASI 2009 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Awards

DR.SÜLEYMAN ÇAM PHOTOGRAPHY - AWARDS

2009: Birincilik Ödülü: İstanbul Tabip Odası 2009 yılı fotoğraf yarışması Siyah Beyaz kategorisi